Slide 2

Nyutvikling og overhaling av roterende
maskiner for offshore- og landbasert industri

Tilbake