Lanne Elektriske Verksted AS

Lanne Elektriske Verksted er spesialister innenfor service til offshorevirksomhet - service, vedlikehold, reparasjoner og salg av maskiner til bruk i eksplosjonsfarlige områder. Lanne Elektriske Verksted ble etablert i 1947, med hovedvekt på reparasjoner av olje- og luftkjølte transformatorer. I 1978 ble firmaet registrert som et aksjeselskap og fikk da navnet Lanne Elektriske Verksted AS (L.E.V).

L.E.V ble i 1984 godkjent og sertifisert hos Nemko, for utførelse av arbeide på EExd(e), EExe, EExn og EExp maskiner og utstyr. HMS ble opprettet i.h.t retningslinjene i 1995.

Tilbake